Pielęgnacja drzew:

 • usuwanie obumarłych gałęzi i konarów
 • formowanie koron
 • cięcia korekcyjne koron drzew kolidujących z budynkami lub urządzeniami technicznymi

Zakładanie wiązań elastycznych:

 • w celu poprawy stabilizacji korony drzewa lub zabezpieczenia konarów stosujemy certyfikowane wiązania elastyczne firm COBRA, BOA, GLEINSTEIN

Zbiór nasion z drzew stojących:

 • w sezonach zbiorów nasion z drzew stojących, zbieramy dla nadleśnictw i szkółek leśnych, szyki jodły, daglezji, świerka, sosny, modrzewia i inne

Wycinka drzew:

 • wycinka drzew metoda tradycyjną z ziemi,
 • sekcyjna wycinka drzew polegająca na ścinaniu drzewa sekcjami, począwszy od jego konarów, gdzie poszczególne kawałki drzewa są opuszczane na linach w bezpieczne miejsce; ostatnim etapem jest ścięcie pnia drzewa

Prace interwencyjne:

 • usuwanie szkód po klęskach żywiołowych jak np. wichury, burze, opady śniegu, powodzie, itp.

Inwentaryzacje dendrologiczne:

 • prowadzimy inwentaryzacje dendrologiczne, gdzie określamy szczegółowo stan drzewa oraz wskazujemy jakie zabiegi powinny zostać przeprowadzone w celu poprawy bezpieczeństwa

Rozdrabnianie gałęzi, wywóz drewna:

 • mechaniczne rozdrabnianie/ mielenie gałęzi rębakiem; uzyskane zrębki mogą posłużyć jako materiał do ściółkowania terenów zielonych lub jako opał

Rekreacyjna wspinaczka na drzewa:

 • wspinaczka na drzewa jako aktywna forma spędzania wolnego czasu dla osób chcących bezpiecznie poznać nieznaną im przyrodę
 • organizacja spotkań i imprez okolicznościowych z elementami wspinaczki na drzewa, grami zespołowymi połączonymi z edukacją z zakresu gatunków drzew oraz ich biologii i roli w otoczeniu człowieka

Prace wysokościowe:

 • malowanie, czyszczenie dachów, rynien, elewacji itp. (wszystkie prace z wykorzystaniem technik dostępu linowego)